náměstí Svobody 40/1, Teplice
+420 607 878 795
Mgr. Jiří Doležal

Advokát

Osobní přístup. Důvěra. Spolehlivost.
Jednorázová konzultace i dlouhodobý právní servis.
10 let praxe v advokacii.

...

Nabízím právní služby v těchto oblastech

01

Občanské právo

· závazkové vztahy – revize, příprava a sepis smluv
· nabývání a ochrana vlastnického práva
· řešení spoluvlastnických vztahů a otázek souvisejících se společným jměním manželů (rozšíření, zúžení)
· správa majetku
· vztahy z odpovědnosti za škodu a bezdůvodného obohacení
· bytové a nájemní právo
· ochrana spotřebitele

02

Obchodní právo

· závazkové vztahy – revize, příprava a sepis smluv, včetně návrhu řešení závazkového vztahu
· vymáhání a správa pohledávek z obchodního styku včetně zastupování v soudních a exekučních řízeních
· zastupování v řízeních před živnostenskými úřady a obchodním rejstříkem
· cenné papíry, směnky

03

Rodinné právo

· právní řešení rozvodové situace
· ochrana práv dítěte
· úprava výchovy a výživy rodičů k dítěti
· úprava styku rodiče s dítětem
· výživné manžela
· vypořádání společného jmění manželů
· vypořádání bydlení pro dobu po rozvodu

04

Trestní právo

· obhajoba v trestním řízení (sepis všech druhů podání, opravných prostředků apod.)
· sepis trestního oznámení
· zastupování poškozeného v rámci trestního řízení a uplatnění jeho nároku v adhezním řízení

05

Nemovitosti

· převody vlastnictví nemovitostí, bytů
· smlouvy o smlouvě budoucí, rezervační smlouvy
· kupní smlouvy, nájemní smlouvy
· advokátní úschova kupní ceny a listin
· darovací smlouvy
· zastupování v řízení před katastrálním úřadem

06

Pracovní právo

· vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
· úprava pracovněprávních a obdobných vztahů
· sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
· sepis výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru
· poskytování právních rad při skončení pracovního poměru
· zastupování klienta před soudy při pracovněprávních sporech
· uplatňování nároků při neplatném skončení pracovního poměru

...

Domluvme si schůzku

Konzultace probíhá vždy
na základě individuální dohody s klientem
v příjemném a klidném prostředí kanceláře
na náměstí Svobody v centru Teplic.

Mgr. Jiří Doležal
advokát

+420 607 878 795
akjiridolezal@gmail.com

náměstí Svobody 40/1
Teplice, 415 01


© Mgr. Jiří Doležal, advokát